Digitaal lezen is hip en handig! Je leent 5 e-boeken naar keuze uit op één klein toestel. Je kunt zelf de lettergrootte aanpassen en het is zacht voor de ogen. In de bib lees je digitaal met een van onze e-readers!

Je kan 5 e-boeken op een e-reader uitlenen. Je kan een e-reader niet verlengen of reserveren.

Hoe ga je te werk?

Van thuis uit

 • Ga naar de catalogus en kijk of er een e-reader beschikbaar is
 • Ga naar de catalogus en zoek een e-boek
 • Kies maximaal 5 titels
 • Zet de titels in een mailtje naar de bib
 • Ontvang een e-mail wanneer de e-reader voor u klaar ligt (niet op zaterdag)

In de bib

Het rekje met onze e-readers om uit te lenen.

 • Vraag na of er een e-reader beschikbaar is, of doorzoek onze catalogus
 • Bekijk het rekje met onze e-boeken
 • Kies maximaal 5 titels uit
 • Meld je aan aan de balie (ook op zaterdag)

Wanneer je aan de balie komt:

 • Onderteken het contractje dat u de e-reader ontvangen heeft
 • Leen je gedurende 4 weken de e-reader uit (niet verlengbaar)
 • P.S. kopiëer geen e-boeken op een eigen toestel (kopiëren = plagiaat)

Uittreksel uit het reglement: Artikel 18 | e-readers en e-boeken

§ 1. Het uitlenen van een e-reader is beperkt tot leners die 18 jaar of ouder zijn.
§ 2. De lener leent de e-boeken uit op een e-reader van de bibliotheek. Er worden geen boeken gedownload op persoonlijke toestellen.
§ 3. Het uitlenen van de e-reader en e-boeken is gratis.
§ 4. Er kan maximum 1 e-reader per lidkaart worden ontleend.
§ 5. Het reserveren van e-readers en e-boeken is niet mogelijk.
§ 6. De lener kan maximum 5 e-boeken per e-reader ontlenen voor een periode van 4 weken. De uitleentermijn kan niet verlengd worden.
§ 7. De artikels uit het gebruikers- en retributiereglement van de bibliotheek inzake het overschrijden van de uitleentermijn en de tarieven zijn ook van toepassing op de ontlening van een e-reader en e-boek.
§ 8. De geleende e-reader mag enkel gebruikt worden voor het lezen van e-boeken die door het bibliotheekpersoneel op het toestel werden geplaatst.
§ 9. Het kopiëren, verwijderen en/of toevoegen van e-boeken is niet toegestaan.
§ 10. De lener ontvangt de e-reader volledig opgeladen en in goede staat. De lener zal de e-reader met zorg behandelen en niet uitlenen aan derden.
§ 11. Een e-reader mag niet teruggebracht worden via de inleverbus. Bij het binnenbrengen geef je de e-reader af aan de balie.
§ 12. Bij verlies of beschadiging van de e-readers en/of beschermhoes wordt de volledige kostprijs aangerekend.

Advertenties